Banana & coconut Fried roll - giò chuối chiên

Price/Giá: 8 for $10


cassava cake -Bánh khoai mì nướng (Nguyên ổ)

PRICE/GIÁ: $13/size 10 in. - 3 FOR $33


pandan flavored Jelly -SƯƠNG SA HƯƠNG LÁ DỨA

PRICE/GIÁ: $7/32 oz. CONTAINER


shaking mango -Xoài lắc

PRICE/GIÁ: $8/32 oz. CONTAINER


sesame ball with black bean - bánh cam nhân đậu đen(small size)
PRICE/GIÁ: $10/20 pcs. - $20/50 pcs.


-----------------------------------------------------------------------------------


AVAILABLE SOON - SẮP CÓ HÀNG

MANGO PUDDING - PUDDING HƯƠNG XOÀI 
PRICE/GIÁ: $10/32 OZ. CONTAINER

FLAN - BÁNH FLAN
PRICE/GIÁ: $3/SIZE 4 IN. - $29/SIZE 10 IN. (BÁNH SINH NHẬT)


VIETNAMESE YOGURT - GIA UA VIỆT NAM
PRICE/GIÁ: $3/EACH


Desserts - Món Tráng Miệng

Chef Vu's desserts specialties.
Những món tráng miệng phổ biến và ưa chuộng của hầu hết mọi người.

Chef Vu's best recipes

asian techniques