Chef Vu's best recipes

asian techniques

CHEF VU'S COFFEE - CHEF VŨ​'S CAFE SỮA (CHEF RECOMMENDED)
PRICE/GIÁ: 
$9/32 OZ. CONTAINER


Fresh Passion Fruit - Nước chanh dây tươi

PRICE/GIÁ:$7/32 OZ. CONTAINER


Concentrated thai tea - Thai tea NGUYÊN CHẤT
PRICE/GIÁ: 
$7/32 OZ. CONTAINER


KIWI & APPLE SMOOTHIE SINH TỐ KIWI TÁO
PRICE/GIÁ: 
$7/32 OZ. CONTAINER


STRAWBERRY & BANANA SMOOTHIE - SINH TỐ DÂU CHUỐI
PRICE/GIÁ: 
$7/32 OZ. CONTAINER


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AVAILABLE SOON - SẮP CÓ HÀNG


PUNCH COCKTAIL DRINK - NƯỚC UỐNG COCKTAIL TRÁI CÂY (RẤT NGON & TIỆN LỢI CHO PARTY)
​PRICE/GIÁ: $7/32 OZ. CONTAINER​​


TAMARIND DRINK WITH PINEAPPLE - NƯỚC ME TƯƠI HƯƠNG KHÓM/DỨA
PRICE/GIÁ: $7/32 OZ. CONTAINER

Drinks - Nước Uống   

CHEF VU'S MOST POPULAR AND DELICIOUS DRINKS

NHỮNG LOẠI NƯỚC UỐNG PHỔ BIẾN VÀ NGON MIỆNG ĐƯỢC ĐẶC CHẾ DO CHÍNH CHEF VŨ