How to place your order?


đặt hàng như thế nào?

Chef Vu's best recipes

asian techniques

 Steps on how to place your order:

  1. Look for what you need in Chef Vu Food pages.
  2. Write down the name, size and quantity of the item that you want to order.
  3. Complete your order list and EMAIL YOUR ORDER to Chef Vu
  4. Please indicate the day and time that you want to pick up your food.


Attention: + Pick up days of the week are onWednesdayandSaturdayfrom 3pmto10pm

                       + Order need to place 24 hours in advance.

                       + If less than 24 hours please contact Chef Vu @716.479.5303

                       + When we mention 16 oz. container / 32 oz. container, food will be filled almost

                          full without being measured by weight.


    Sample order:

          My name is S King. I would like to order:

            2 miso ginger salad sauce size 16 oz.

            1 cassava cake

            5 Flans

            1 Sandwich butter size 32 oz.

          I would like to pick up my order on Wednesday, 01/01/2020 @8 pm

          Thank you.


-----------------------------------------------------


Những bước bạn cần làm để đặt hàng:

  1. Xem qua menu và tìm những món bạn muốn đặt hàng.
  2. Viết tên món hàng, kích cỡ và số lượng món hàng bạn muốn đặt.
  3. Hoàn tất đơn đặt hàng và gửi tin nhắn qua EMAIL cho Chef Vũ.
  4. Xin vui lòng cho biết bạn muốn đến lấy hàng vào ngày nào và lúc mấy giờ.


      Lưu ý: + Bạn có thể đến lấy hàng vào thứ tưthứ bảy trong tuần từ 3 pm tới 10 pm

                    + Bạn cần gửi đơn đặt hàng của bạn 24 tiếng trước khi đến lấy hàng.

                    + Nếu bạn cần gấp, xin vui lòng liên lạc Chef Vũ @716.479.5303

                    + Khi chúng tôi dùng hũ 16 oz. / 32 oz. để đựng thức ăn hoặc sốt, chúng tôi sẽ đong

                       gần đầy miệng hũ mà không cân bằng trọng lượng.


     Đơn đặt hàng mẫu:

         Tôi tên là A Nguyễn, xin cho tôi đặt:

            2 hộp nước sốt sà lách miso ginger size 16 oz.
            1 bánh khoai mì
            5 bánh Flan
            1 hộp bơ bánh mì size 32 oz.

        Xin vui lòng cho tôi lấy hàng vào ngày thứ 4, 01/01/2020 lúc 8 pm

        Cám ơn