asian techniques

Nước chấm là 1 phần rất quan trọng và cần thiết khi chúng ta có những món ăn/mồi ngon. Nước chấm ngon, sẽ giúp món ăn/mồi của chúng ta hấp dẫn hơn và ngon hơn bội phần.

DIPPING SAUCES - NƯỚC CHẤM

Chef Vu's best recipes

DIPPING FISH SAUCE(USE WITH: EGG ROLL, SPRING ROLL, NOODLE SALAD BOWL, ...) 
NƯỚC NẮM CHẤM (
ĂN/CHẤM VỚI MÓN: CHẢ GIÒ, GỎI CUỐN, BÚN THỊT NƯỚNG, BÁNH CUỐN, ...)
PRICE/GIÁ: $5 (32 OZ. CONTAINER)


THICK DIPPING FISH SAUCE (USE WITH: RICE DISH, WINGS, ...)
NƯỚC MẮM ĐẶC (ĂN/CHẤM VỚI MÓN: CƠM SƯỜN, CÁNH GÀ NƯỚC MẮM, ...)
PRICE/GIÁ: $6 (32 OZ. CONTAINER)


PEANUT SAUCE (USE WITH: SPRING ROLL, CHICKEN SATAY, ...)
TƯƠNG ĐẬU PHỤNG (ĂN/CHẤM VỚI MÓN: GỎI CUỐN, GÀ SA TẾ, ...)
PRICE/GIÁ: $8 (32 OZ. CONTAINER)

DIPPING SOY SAUCE (USE WITH: FRIED OR STEAMED FOODS)
XÌ DẦU CHẤM HƯƠNG CHANH (CHẤM VỚI: CÁC LOẠI THỨC ĂN CHIÊN HOẶC HẤP)
PRICE/GIÁ: $6 (32 OZ. CONTAINER)​

SEAFOOD DIPPING SAUCE (USE WITH: SEAFOOD, ...)
MUỐI TIÊU CHANH ỚT XANH (ĂN/CHẤM VỚI MÓN: CÁC LOẠI HẢI SẢN, ĐỒ NƯỚNG, ...)
PRICE/GIÁ: $7 (16 OZ. CONTAINER)

SWEET & SOUR & CHILI SAUCE (USE WITH: ANY FRIED AND TEMPURA ITEMS, STIR-FRY)
SỐT NGỌT CHUA CAY (ĂN/CHẤM VỚI NHỮNG MÓN:CHIÊN VÀ NHÚNG BỘT, XÀO THỊT: CÁC LOẠI)
PRICE/GIÁ: $8 (32 OZ. CONTAINER)

ORANGE SAUCE (USE WITH: ANY FRIED AND TEMPURA ITEMS, STIR-FRY)
SỐT HƯƠNG CAM(ĂN/CHẤM VỚI NHỮNG MÓN: CHIÊN VÀ NHÚNG BỘT, XÀO THỊT CÁC LOẠI)
PRICE/GIÁ: $8 (32 OZ. CONTAINER)

BBQ SAUCE (USE WITH: CHICKEN WINGS, STIR FRYING)
SỐT BBQ (ĂN VỚI: CÁNH GÀ CHIÊN, XÀO CÁC LOẠI THỊT)
PRICE/GIÁ: $7 (32 OZ. CONTAINER)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AVAILABLE SOON / SẼ CÓ LẠI SỚM


MẮM MÊM SAUCE (USE WITH: SPRING ROLL, NOODLE SALAD BOWL, ...)
MẮM NÊM (ĂN/CHẤM VỚI MÓN: GỎI CUỐN, THỊT BÒ/HẢI SẢN CHIÊN BƠ,  BÚN RAU, ...)
PRICE/GIÁ: $10 (32 OZ. CONTAINER)