asian techniques

Khi ăn sà lách, nước sốt là thứ không thể thiếu. Món sà lách ngon hơn bội phần khi chúng ta có được sốt ngon và vừa miệng để trộn chung.

4 loại sốt trộn sà lách dưới đây được rất nhiều người ưa chuộng và cũng là sốt Chef Vũ thích nhất.

SALAD DRESSING - SỐT TRỘN SÀ LÁCH

SWEET & SOUR ASIAN DRESSING (VIETNAMESE STYLE)
PRICE/GIÁ: $9 (32 OZ. CONTAINER)

MISO GINGER DRESSING (JAPANESE STYLE)
PRICE/GIÁ: $9 (32 OZ. CONTAINER)

THAI SALAD DRESSING (THAI STYLE)
PRICE/GIÁ: $9 (32 OZ. CONTAINER)

SPICY MAYO DRESSING (VIETNAMESE/AMERICAN STYLE)
PRICE/GIÁ: $9 (32 OZ. CONTAINER)

Chef Vu's best recipes