asian techniques

STIR-FRY SAUCEs - SỐT XÀO CÁC MÓN ĂN

PLEASE SEE VIDEOS ON HOW TO USE THE SAUCE

XIN VUI LÒNG XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG SỐT

Khi xào/nấu 1 món ăn, nước sốt dùng để xào/nấu rất quan trọng để quyết định xem món ăn đó có ngon và vừa miệng hay không. 

Chef Vu's best recipes

SỐT XÀO BÒ LÚC LẮC - SHAKING BEEF SAUCE
PRICE/GIÁ: $12 (32 OZ. CONTAINER)


SỐT XÀO PAD THÁI - PAD THAI SAUCE
PRICE/GIÁ: $8 (32 OZ. CONTAINER)


SỐT XÀO CARI THÁI - THAI RED CURRY SAUCE
PRICE/GIÁ: $8 (32 OZ. CONTAINER)


SỐT XÀO GÀ/HEO/BÒ HƯƠNG CÀ RI - CURRY SAUCE FOR CHICKEN/PORK/BEEF
PRICE/GIÁ: $8 (32 OZ. CONTAINER)


SỐT XÀO HẢI SẢN (CRAWFISH/SHRIMP/CLAM/...) - BUTTER LEMON GARLIC SAUCE
PRICE/GIÁ: $12 (32 OZ. CONTAINER) (special price - reg. $14)

VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG SỐT/HOW TO USE THE SAUCE


SỐT DỪA SẢ - COCONUT & LEMONGRASS SAUCE

PRICE/GIÁ: $8 (32 OZ. CONTAINER)