Chef Vu's best recipes

asian techniques

concentrated SOUP base - CỐT SÚP

Cốt súp được làm từ nước xương với hương vị thơm ngon đậm đà.

Chỉ cần châm nước theo công thức đính kèm, quí vị sẽ có 1 nồi súp thơm ngon, như ý trong vòng 10 phút.

AVAILABLE SOON - SẮP CÓ


concentrated BEEF broth - CỐT súp PHỞ BÒ
Price/giá: $20/3 OF 32 CONTAINER(can make 8 large bowls of soup)


CONCENTRATED CHICKEN broth - CỐT súp PHỞ GÀ
PRICE/GIÁ: $20/3 OF 32 CONTAINER (CAN MAKE 8 LARGE BOWLS OF SOUP)

CONCENTRATED VEGGIES BROTH - CỐT SÚP CHAY
PRICE/GIÁ: $20/3 of 32 OZ. CONTAINER (CAN MAKE 8 LARGE BOWLS OF SOUP)

CONCENTRATED HỦ TÍU BROTH - CỐT SÚP HỦ TÍU
PRICE/GIÁ: $20/3 OF 32 OZ. CONTAINER(CAN MAKE 8 LARGE BOWLS OF SOUP)

CONCENTRATED SPICY BEEF BROTH - CỐT SÚP bún BÒ HUẾ

PRICE/GIÁ: $20/3 OF 32 OZ. CONTAINER (CAN MAKE 8 LARGE BOWLS OF SOUP)